aggb-header

Adviescombinatie Gebiedsgericht Grondwater Beheer

Binnen de Adviescombinatie Gebiedsgericht Grondwater beheer (AGGb) werken Witteveen+Bos, Bioclear, 3Dimensies en TTE Consultants samen op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer. De combinatie staat aan de basis van bijna alle afkoopregelingen, uitvoeringsplannen en visies op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer. We verzilveren kansen en lossen eventuele problemen (kosten)effectief op. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan robuust, betaalbaar en duurzaam grondwaterbeheer in Nederland.

Aanpak

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is geen doel op zich maar een instrument, een manier van denken en werken. Gebiedsgericht grondwaterbeheer is volgens ons niet één oplossing. We koppelen biologische kennis met gevoel voor bestuurlijke vraagstukken; We verbinden stofgedrag en bodemkennis met technologisch kunnen; We onderzoeken welke eisen de bovengrondse functies stellen aan het grondwater en brengen maatschappelijke kosten én baten bij elkaar; We koppelen de kennis en ervaring van TTE Consultants, 3Dimensies, Witteveen+Bos en Bioclear om voor iedere situatie de optimale combinatie van maatregelen te vinden.