aggb-header

Onze werkwijze, uw voordeel

Ervaring

De partners van de AGGb, hebben de laatste jaren - individueel en gezamenlijk – ruime ervaring opgedaan met gebiedsgerichte projecten en gebiedsgerichte beheerplannen. Vanuit onze praktijk hebben we een blauwdruk ontwikkeld aan de hand waarvan we efficiënt en vroegtijdig vast kunnen stellen welke aspecten (in welk stadium) nodig zijn voor gebiedsgericht beheer- of aanpak van (verontreinigd)grondwater.

Modules

We hebben verschillende (procesmatige en technische) modules ontwikkeld waarmee we  op effectieve wijze een plan te kunnen opstellen of een aanpak kunnen vormgeven die aansluit bij uw wensen. Aan de hand van deze modules kunnen we de technische, beleidsmatige, juridische en financiële expertise van de vier partijen binnen de AGGb  zeer effectief voor onze klanten inzetten.

Werkwijze

In gesprek met u als opdrachtgever kunnen we op basis van onze blauwdruk en modules niet alleen snel aangegeven welke onderdelen belangrijk zijn om tot een succesvolle implementatie te komen, maar kunnen we de noodzakelijke acties en producten ook daadwerkelijk realiseren. Denk daarbij aan het creëren van draagvlak, het verankeren van beleid of keuzes die zijn of worden gemaakt, maar ook het uitwerken van scenario's en verantwoording van gemaakte keuzes tot en met het opstellen van concrete gebiedsgerichte uitvoeringsplannen c.q. –programma’s en - daar waar nodig – beleidsstukken.

Door onze ervaring en kennis effectief te bundelen kan de AGGb  u als opdrachtgever snel en betaalbaar díé aanpak leveren die het meest effectief bijdraagt aan de oplossing van uw grondwater opgave. Praten zolang nodig, en doen zodra  het kan!

ADit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.