aggb-header

Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze referenties.

Bodem+ Organisatie begeleiding workshops afkoop en contractering bij GGB.
Bodem+ Organisatie en begeleiding  workshops financiële instrumenten bij gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen.
Bodem+ Organisatie en begeleiding  regionale bijeenkomsten gericht op de kansen voor Gebiedsgericht Grondwaterbeheer.
Bodem+ Studie combinatie mogelijkheden WKO en bodemsanering.
Bodemcentrum Studie naar bedreigingen drinkwaterwinningen.
Brabant Water Aanpak VOCL verontreiniging Eindhoven passend in een gebiedsgerichte context.
Diverse gemeenten Afkooponderhandelingen.
EU project CityChlor Begeleiding onderzoek gericht op gebiedsgerichte aanpak van met chloorkoolwaterstoffen verontreinigde gebieden.
Gemeente Almelo Gebiedsvisie aanpak van VOCl verontreinigingen in het stedelijk gebied.
Gemeente Almelo Vaststellen mogelijkheden van gebiedsgerichte aanpak van de verontreinigingen.
Gemeente Apeldoorn Opzet Duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen.
Gemeente Arnhem Afkoopregeling gebiedsgericht grondwaterbeheer Presikhaaf.
Gemeente Arnhem Opzet en uitwerking Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Presikhaaf.
Gemeente Assen Clusteraanpak  VOCL verontreiniging Kleine Marktstraat 8 en omgeving.
Gemeente Enschede Opzet en uitwerking afkoopstrategie Grondwaterbeheer.
Gemeente Hengelo Opstellen Bodembeleidsplan GGB.
Gemeente Hengelo Opstellen Gebiedsbeheerplan. Procesbegeleiding, uitwerken scenario's, kostenramingen,  monitoringsprogramma en rapportage.
Gemeente Hengelo Opstellen afkoopstrategie.
Gemeente Nijmegen Handboek ondergrond Nijmegen. (Bege)leiden van interne werksessies, uitwerking handboek en bijbehorend kaartenboek.
Gemeente Tilburg Gebiedsbeheerplan Centrum Tilburg. Begeleiden interne sessies, vaststellen technische en financiele mogelijkheden, rapportage.
Gemeente Tilburg Gebiedsgerichte aanpak spoorzone Tilburg. Procesbegeleiding, technisch ontwerp en kostenramingen.
Gemeente Woerden Gebiedsgerichte aanpak spoorzone Woerden. Procesgebeleiding en ontwerp.
Gemeente Woerden Ontwerp combinatie WKO/sanering, Spoorzone Woerden.
Gemeente Zutphen GGB studie waterwinning.
Gemeente Zwolle Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal. Procesbegeleiding, vaststellen (sanerings)kosten, scenariostudies, opzet monitoringsprogramma.
Gemeente Zwolle Bodembeleidsplan GGB.
Ovam (Vlaanderen) Gebiedsgerichte benadering grondwater, Havengebied Antwerpen.
Port of Rotterdam Studie biologisch afbraakpotentieel en ontwerp monitoringsprogramma en modellering voor een gebiedsgerichte aanpak.
Provincie Noord Brabant Procesondersteuning t.b.v. versterken en versnellen van gebruik van Gebiedsgericht Grondwaterbeheer in relatie tot duurzame economisch groei.
Provincie Noord Brabant Opstellen uitvoeringsstrategie en uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak Provincie Noord-Brabant.
Regio Stedendriehoek Projectleiding toepassen GGB regio Stedendriehoek